Όραμα

Αποστολή της akouson είναι να γίνει η κυρίαρχη εταιρία στην Ελλάδα που έχει ως αντικείμενο το σύνολο των παραγόντων που συντελούν σε μία άριστη ακοή και τη σωστή υγιεινή του αυτιού.

Διατηρώντας τη μέχρι τώρα ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, όραμα της εταιρίας είναι να αποτελεί, παράλληλα πάντα με τους εξειδικευμένους Ωτορινολαρυγγολόγους, πιστό σύμβουλο σε θέματα προστασίας της ακοής και αντιμετώπισης τυχόν απώλειας αυτής.