Επικοινωνιακές Ικανότητες σε Βρεφική Ηλικία

Ποιες είναι οι ενδείξεις υγιούς ακοής στα βρέφη;

Ένα βρέφος με φυσιολογική ακοή πρέπει να είναι ικανό τα κάνει τα ακόλουθα:

Κοντά στην ηλικία των 2 μηνών

 • Να τρομάζει με τους δυνατούς ήχους
 • Να ηρεμεί με τις γνώριμες φωνές
 • Να κάνει επιφωνήματα όπως «ο»

Κοντά στην ηλικία των 4 μηνών

 • Να ψάχνει τις πηγές που παράγουν ήχους
 • Να αρχίσει να «φλυαρεί»
 • Να αρχίσει να τσιρίζει και να καγχάζει

Κοντά στην ηλικία των 6 μηνών

 • Να γυρίζει το κεφάλι προς τους δυνατούς ήχους
 • Να αρχίσει να μιμείται τους ήχους της ομιλίας
 • Να λέει λέξεις όπως «μπα-μπα»

Κοντά στην ηλικία των 9 μηνών

 • Να μιμείται τους ήχους της ομιλίας των άλλων
 • Να καταλαβαίνει το όχι και το γεια
 • Να γυρίζει το κεφάλι προς τους απαλούς ήχους

Κοντά στην ηλικία του ενός έτους

 • Να χρησιμοποιεί σωστά τις λέξεις μαμά ή μπαμπά
 • Να δίνει τα παιχνίδια του όταν του το ζητάνε
 • Να ανταποκρίνεται στα τραγούδια και στη μουσική