Παιδική Βαρηκοΐα

Πόσο σοβαρή μπορεί να αποβεί;

Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να βελτιώσει τη γλωσσική και νοητική εξέλιξη του παιδιού. Η ξεκάθαρη πρόσληψη και διάκριση όλων των ήχων βοηθάει στη σωστή εξέλιξη της γλώσσας, αλλά και στη συμμετοχική διαδικασία (παιχνίδι), που διαφορετικά μπορεί να αποτρέπεται, λόγω της απομονωτικής τάσης που προκαλεί η δυσχέρεια ακοής.

Το ίδιο περίπου ισχύει με την ανάλογη διαβάθμιση και στα νήπια, όπου τα ακουστικά ερεθίσματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα. Η διαφοροποίηση έρχεται με το ξεκίνημα του σχολείου όπου πλέον το παιδί καλείται να διαχειριστεί πολλά διαφορετικά ερεθίσματα, από πολλές και διαφορετικής κατεύθυνσης πηγές και πρέπει να αξιολογήσει το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά.