Επιπτώσεις Παιδικής Βαρηκοΐας

Πόσο επηρεάζει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών;

Η βαρηκοΐα στα παιδιά προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, καθώς και σοβαρές στις διαδικασίες της μάθησης. Είτε είναι εκ γενετής είτε εμφανίζεται στη διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής, έχει μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με μια βαρηκοΐα επίκτητη στη διάρκεια της ενήλικης ζωής.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παιδιά με μετρίου βαθμού βαρηκοΐα θα αρθρώσουν την πρώτη τους λέξη κατά μέσο όρο στην ηλικία των 21 μηνών και θα αποκτήσουν πλουσιότερο λεξιλόγιο στην ηλικία των 36 μηνών, ενώ παιδιά με φυσιολογική ακοή αρχίζουν να μιλούν στην ηλικία των 10 μηνών και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους στην ηλικία των 18 μηνών. Η μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα έχει σαν συνέπεια τα παιδιά να έχουν προβλήματα στον εντοπισμό του ήχου, στην κατανόηση της ομιλίας, ιδίως σε θορυβώδες περιβάλλον, ενώ η άρθρωση τους υπολείπεται αυτής των παιδιών με φυσιολογική ακοή.

Βασικός παράγοντας για την αποτροπή των σοβαρών επιπτώσεων της βαρηκοΐας στην ανάπτυξη της ομιλίας είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, η οποία μπορεί να γίνει ακόμη και για περιπτώσεις κληρονομικής βαρηκοΐας χάρη στην εξέλιξη της μοριακής βιολογίας και την ανάλυση του γενετικού μας κώδικα.

Η έγκαιρη διάγνωση μιας παιδικής βαρηκοΐας συνίσταται στο μαζικό έλεγχο ακοής των νεογνών στα μαιευτήρια τα πρώτα 24ώρα μετά τη γέννηση τους, ενώ κρίνεται απαραίτητος ο επανέλεγχος προκειμένου να διαγνωσθούν τυχόν επίκτητες ή προοδευτικές βαρηκοΐες που αναπτύχθηκαν αργότερα.