Προσομοιωτής Απώλειας Ακοής

Επιλέξτε ένα επίπεδο απώλειας ακοής

Τα άτομα με φυσιολογική ακοή δεν έχουν δυσκολία στην ακοή και την κατανόηση της ομιλίας, ανεξάρτητα από το περιβάλλον ή την απόσταση από την πηγή ήχου.

Normal hearing Chart

Οι ήχοι ομιλίας που εμφανίζονται πάνω από τη διακεκομμένη γραμμή δεν ακούγονται. Η σοβαρή απώλεια ακοής μπορεί να αποκλείσει το 100% της συνομιλίας.


Για βέλτιστα αποτελέσματα: Χρησιμοποιήστε ηχεία ή ακουστικά στην επιφάνεια εργασίας και ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του υπολογιστή σας σε ένα άνετο επίπεδο. Αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου