• 10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ -450€

Ο ΕΟΠΥΥ επιδοτεί 540€ ανά ακουστικό.

Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια: αποζημιώνει έως 1500€ για κάθε ακουστικό /ανά τετραετία.

Για την αποζημιώση αυτή είναι απαραίτητη η φοίτηση σε δημόσιο σχολείο ή ύπαρξη ειδικού δασκάλου εάν φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αποζημιώνει έως 1500€ για κάθε ακουστικό /ανά τετραετία.
Για την αποζημίωση αυτή είναι απαραίτητη η φοίτηση σε δημόσιο σχολείο ή ύπαρξη ειδικού δασκάλου εάν φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο.
Έαν οι γονείς έχουν χρέη στο δημόσιο θα γίνεται παρακράτηση από το ποσό της αποζημίωσης. Τα 1200 με 1250€ είναι ακατάσχετο ποσό, συνήθως παρακρατούν 250 με 300€, ακομα κι αν οι οφειλές τους είναι περισσότερες
Επιπλέον, το ποσό αποζημίωσης μπορεί να είναι μικρότερό εάν το ακουστικό που θα επιλέξει είναι ποιο οικονομικό από τα 1500€.
Στην απόδειξη θα πρέπει να αναγράφεται: «Το ποσό που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ είναι το ποσό της έκπτωσης που εμφανίζεται στο παραστατικό αξίας 540€»

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αποζημιώνει έως 1500€ για κάθε ακουστικό /ανά τετραετία.
Για την αποζημίωση αυτή είναι απαραίτητη η φοίτηση σε δημόσιο σχολείο ή ύπαρξη ειδικού δασκάλου εάν φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο.
Εαν οι γονείς έχουν χρέη στο δημόσιο θα γίνεται παρακράτηση από το ποσό της αποζημίωσης. Τα 1200 με 1250€ είναι ακατάσχετο ποσό, συνήθως παρακρατούν 250 με 300€, ακομα κι αν οι οφειλές τους είναι περισσότερες
Επιπλέον, το ποσό αποζημίωσης μπορεί να είναι μικρότερό εάν το ακουστικό που θα επιλέξει είναι ποιο οικονομικό από τα 1500€.
Στην απόδειξη θα πρέπει να αναγράφεται: «Το ποσό που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ είναι το ποσό της έκπτωσης που εμφανίζεται στο παραστατικό αξίας 540€»

Η διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή ακουστικών βαρηκοΐας στη Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η ακόλουθη:

01
Κατάθεση αιτήσεως του γονέα στο σχολείο όπου φοιτά το παιδί, από όπου και εντοπίζεται το πρόβλημα αρχικά.
02
Ενημέρωση της πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολείο
03
Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας όπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίζεται η κάλυψη του ποσού.
04
Από τη στιγμή που θα εγκριθεί η κάλυψη του ποσού από το Υπουργείο τα χρήματα αποστέλλονται στη ΔΟΥ στην οποία ανήκει ο γονέας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

(Όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τα χρήματα δίδονται στο γονέα)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3 Πρωτότυπες προσφορές από διαφορετικές εταιρείες ακουστικών βαρηκοΐας που θα εκδοθούν στο όνομα του γονέα και στις οποίες θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του.
Βεβαίωση από το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί στην οποία θα αναφέρεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Βεβαίωση πιστοποίησης της βαρηκοΐας και ακοόγραμμα από Κρατικό Νοσοκομείο.
Δήλωση του νόμου 1599 όπου θα αναφέρεται πως δεν έχουν προμηθευτεί στο παρελθόν ακουστικό βαρηκοΐας μέσω του ιδίου προγράμματος
Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει ο γονέας για το ποσό το οποίο πιθανόν να καλύπτουν.
Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης του ακουστικού (σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ταμείο καλύπτει ένα μέρος της αξίας του ακουστικού και το τιμολόγιο έχει ήδη δοθεί εκεί δίνεται επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου).
Έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα για το ποσό που καλύπτουν.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

3 Πρωτότυπες προσφορές από διαφορετικές εταιρείες ακουστικών βαρηκοΐας που θα εκδοθούν στο όνομα του γονέα και στις οποίες θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του.
Βεβαίωση από το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί στην οποία θα αναφέρεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Βεβαίωση πιστοποίησης της βαρηκοΐας και ακοόγραμμα από Κρατικό Νοσοκομείο.
Γνωμάτευση από την υγειονομική υπηρεσία.
Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει ο γονέας για το ποσό το οποίο πιθανόν να καλύπτουν.
Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης του ακουστικού (σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ταμείο καλύπτει ένα μέρος της αξίας του ακουστικού και το τιμολόγιο έχει ήδη δοθεί εκεί δίνεται επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου).
Έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα για το ποσό που καλύπτουν.
ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

1) ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

2) ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 

3) ΟΑΕΕ

4) ΟΓΑ

5) Οίκος Ναύτου

6) ΤΑΥΤΕΚΩ 

Ο κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
ΚΑΠ-ΔΕΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ).

ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού «Εθνική Ασφαλιστική»).

ΤΑΠ-ΗΣΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΣΑΠ).

ΤΑΠ- ΗΛΠΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ).

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ)

ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας)

ΤΑΠ-ΟΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΟΤΕ).

ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ).

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ.

7) Οι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων)

O κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)
Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
Τομέας Υγείας ∆δικηγόρων Αθηνών (ΤΠ∆Α)
Τομέας Υγείας ∆δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠ∆Θ)
Τομέας Υγείας ∆δικηγόρων Πειραιά (ΤΥ∆Π)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και δικαστικών Επιμελητών (ΤΥ∆Ε – ΤΠ∆Ε).

8) Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

9) Αγροτική Τράπεζα

10) Εμπορική Τράπεζα

12) ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)
13) ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ) - Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΑ

3 Βήματα Για Καλύτερη Επικοινωνία

1

Κλείστε

Το Δωρεάν Ραντεβού Σας

Με έναν εξειδικευμένο ακοοπροθετιστή της akouson. Σε ένα από τα 10 Κέντρα Ακοής μας ή στο σπίτι, σε ολόκληρη την Αττική.

Τηλεφωνήστε μας στο 2111054444 ή συμπληρώστε τη φόρμα

2

Πραγματοποιήστε

Το Δωρεάν Ραντεβού Σας

Μόνοι σας ή με την/τον συνοδό σας. Αξιολογούμε την ακοή σας, λύνουμε τις απορίες σας και βρίσκουμε μαζί τι ταιριάζει σε εσάς, την αισθητική, τον προϋπολογισμό και τον τρόπο ζωής σας.

Δεν απαιτείται αγορά σε αυτό το στάδιο. Αντιθέτως, μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακουστικά για 15 ημέρες Δωρεάν!

3

Προχωρήστε

στη σωστή απόφαση για εσάς


Η αγορά ενός ακουστικού βοηθήματος είναι μία απόφαση που θέλει σκέψη. Πάρτε τον χρόνο σας, με
απόλυτη σιγουριά ότι δεν θα σας πιέσει κανείς ούτε θα σας “παγιδέψει” ν’ αγοράσετε.

Δεν χρησιμοποιούμε τακτικές που βλάπτουν τη σχέση μας με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

ΕΟΠΥΥ & ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Βρείτε εδώ ότι χρειάζεστε απο Πληροφορίες, Δικαιολογητικά και Αποζημιώσεις για τη Βαρηκοΐα.

0
    0
    ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
    Το Καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο Κατάστημα