• 10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ -450€
1. Ο Ιστότοπος

Ο ιστότοπος www.akouson.gr (στο εξής ο «Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο “akouson”, η οποία έχει συσταθεί, λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 34, ΤΚ 106 72, με ΑΦΜ 997986418, αριθμό ΓΕΜΗ 008991401000, τηλ. 211 1054444 και e-mail info@akouson.gr (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»).

Τελευταία ενημέρωση: 4/4/2024

2. Αποδοχή Όρων

2.1 Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους (στο εξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Όροι») πριν συνδεθείτε, περιηγηθείτε, ολοκληρώσετε οποιαδήποτε παραγγελία/αγορά ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία/υπηρεσία του Ιστοτόπου.

2.2 Οι παρόντες Όροι διέπουν κάθε χρήση του Ιστοτόπου από τους επισκέπτες/χρήστες του και τους πελάτες της Εταιρείας (στο εξής οι «χρήστες», «πελάτες» ή «εσείς»), αλλά και τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης που συνάπτει με την Εταιρεία κάθε χρήστης που αγοράζει προϊόντα απευθείας από τον Ιστότοπο ή τηλεφωνικά. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων. Οι εν λόγω Όροι έχουν πλήρη νομική ισχύ και θεωρείται ότι έχουν υπογραφεί εγγράφως μεταξύ των χρηστών και της Εταιρείας.

2.3 Με τη χρήση του Ιστοτόπου δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι έχετε το δικαίωμα και την ικανότητα να συνάψετε την παρούσα συμφωνία και ότι θα συμμορφωθείτε πλήρως με όλους τους Όρους. Παρακαλούμε μην εισέρχεστε, χρησιμοποιείτε ή πραγματοποιείτε συναλλαγές στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν συμφωνείτε πλήρως με αυτούς τους Όρους.

3. Τροποποίηση Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε μονομερώς τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή και με ή χωρίς προειδοποίηση, εν όλω ή εν μέρει, σε συμμόρφωση πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και προς εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών μας συμφερόντων και αναγκών. Κάθε νέα έκδοση των παρόντων Όρων θα ισχύει από την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που αναγράφεται στην αρχή του κειμένου τους. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου από πλευράς σας σε επόμενο χρόνο σημαίνει την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η όποια τροποποίηση δεν ισχύει για παραγγελίες που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

4. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

4.1 Πνευματική ιδιοκτησία

Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Ιστοτόπου και επί του συνόλου του περιεχομένου που προβάλλεται μέσω αυτού, όπως ενδεικτικά, της εμφάνισης και αισθητικής του, των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κλιπ ήχου ή/και εικόνας που περιλαμβάνονται σε αυτόν, του πηγαίου κώδικά του κ.τ.λ. Τα ως άνω προστατεύονται από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ούτε το περιεχόμενό του, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Ιδίως, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, καταφόρτωση, τροποποίηση, διασκευή, μετατροπή, αναδημοσίευση, πώληση, διανομή ή άλλη χρήση ή επεξεργασία του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς επίσης η αποσυμπίληση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή επεξεργασία του λογισμικού του Ιστοτόπου, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

4.2 Βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα ονόματα χώρου («domain names»), επωνυμίες, ονόματα, διακριτικοί τίτλοι, εμπορικά σήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που προβάλλονται στον Ιστότοπο αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων, και προστατεύονται από τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για το δικαίωμα στο όνομα και την προσωπικότητα. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση, παραχώρηση άδειας χρήσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χορήγηση του δικαιώματος χρήσης τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

4.3 Τυχόν παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2 του παρόντος Όρου επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε παραβάτη.

5. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου και πελατών της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου (hyperlink) του Ιστοτόπου.

6. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ιχνηλάτησης στον Ιστότοπο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε), επισκεφθείτε την Πολιτική μας για τα cookies (hyperlink), και για να διαχειριστείτε τις επιλογές σας, πατήστε το πεδίο με την ονομασία «Ρυθμίσεις cookies» που βρίσκεται στο υποσέλιδο (footer) του Ιστοτόπου μας.

7. Δημιουργία λογαριασμού

7.1 Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπο, αφού πρώτα αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καταχωρίσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία σας αποστέλλουμε αυτόματα ένα e-mail που περιέχει επιβεβαίωση δημιουργίας του λογαριασμού σας και έναν σύνδεσμο (link) για να ορίσετε ένα συνθηματικό ως κωδικό πρόσβασης (password) για την είσοδό σας στο λογαριασμό αυτόν. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό σας ενημερώνουμε για το όνομα χρήστη (username) σας, το οποίο δημιουργείται αυτόματα από το μεταβλητό πεδίο του e-mail σας. Η ανωτέρω διαδικασία εγγραφής στον Ιστότοπο εξυπηρετεί και την ανάγκη μας για επιβεβαίωση της εγκυρότητας του e-mail σας. Με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Δημιουργώντας λογαριασμό στον Ιστότοπο, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το ιστορικό και την εξέλιξη των παραγγελιών σας, να διαχειριστείτε τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής των προϊόντων, να επεξεργαστείτε το συνθηματικό σας και τις λοιπές πληροφορίες του λογαριασμού σας.

7.2 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των διαπιστευτηρίων σας (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) για την είσοδό σας στον Ιστότοπο. Παραμένετε προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας και για την τυπική αποσύνδεσή σας μετά από κάθε χρήση του Ιστοτόπου. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστείτε από τη μη τήρηση αυτού του όρου και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίησή σας εξαιτίας των ανωτέρω.

7.3 Δεσμεύεστε ρητώς ότι θα καταχωρείτε μόνο τα δικά σας στοιχεία επικοινωνίας για οποιαδήποτε επικοινωνία σας με την Εταιρεία, λήψη newsletter κ.τ.λ. Επιπλέον, δεσμεύεστε ρητώς ότι οποιαδήποτε καταχώριση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων πραγματοποιηθεί από εσάς στον Ιστότοπο γίνεται κατόπιν πλήρους ενημέρωσης και συγκατάθεσής τους, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου (link). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία δημιουργηθεί σε τρίτους από την εκ μέρους σας καταχώριση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίησή τους εξαιτίας των ανωτέρω. Αναγνωρίζετε ρητώς ότι είστε προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των θιγόμενων τρίτων σε τέτοιες περιπτώσεις.

7.4 Εάν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να στείλετε αίτημα διαγραφής του στη διεύθυνση info@akouson.gr.

8. Προϊόντα και Υπηρεσίες

8.1 Ο Ιστότοπος λειτουργεί ως μέσο προβολής και προώθησης της Εταιρείας μας και των Κέντρων Ακοής μας, αλλά και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Κύριο αντικείμενό μας είναι το λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας και συναφών ειδών. Πιο συγκεκριμένα, ως επίσημος αντιπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας “Starkey Hearing Aids” σε όλη την Ελλάδα, εμπορευόμαστε ακουστικά βοηθήματα εξελιγμένης τεχνολογίας που προορίζονται για βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους με βαρηκοΐα. Παράλληλα, εμπορευόμαστε συναφή υποστηρικτικά προϊόντα και υπηρεσίες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με δυσκολίες ακοής και των οικείων τους, την προστασία της ακοής και της υγείας του αυτιού, αλλά και για την ορθή λειτουργία, συντήρηση και φροντίδα των ίδιων των ακουστικών βαρηκοΐας που πωλούμε.

8.2 Διευκρινίζεται ρητώς ότι δεν είναι δυνατόν να παραγγείλετε/αγοράσετε ακουστικά βοηθήματα από τον Ιστότοπό μας, αλλά μόνο να ενημερωθείτε για τα τελευταία μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας που κυκλοφορεί η Εταιρεία. Αντιθέτως, μπορείτε να παραγγείλετε/αγοράσετε συναφή υποστηρικτικά προϊόντα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω (όρος 8.6).

8.3 Διευκρινίζεται ρητώς ότι ο Ιστότοπος δεν προσφέρεται για να παρέχει ιατρικές ή συναφείς υπηρεσίες ή συμβουλές σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο, αλλά αποκλειστικά για να προβάλει και να προωθήσει την Εταιρεία, τα καταστήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Καμία πληροφορία, περιεχόμενο ή λειτουργία του Ιστοτόπου δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως υπηρεσία ή συμβουλή ιατρικού ή όμοιου περιεχομένου και δεν θα πρέπει επουδενί να στηρίζεστε σε αυτά για να λάβετε οποιαδήποτε απόφαση ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη σχετική με την υγεία σας. Κάθε τέτοια απόφαση, ενέργεια ή παράλειψη είναι απαραίτητο να λαμβάνεται ή να διενεργείται, αντίστοιχα, κατόπιν εξέτασής σας από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

8.4 O Ιστότοπος σας δίνει τη δυνατότητα να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού με έναν εξειδικευμένο ακοοπροθετιστή της Εταιρείας μας, που θα πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον ή με επίσκεψή σας σε ένα από τα 10 Κέντρα Ακοής μας εντός Αττικής. Αφού συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα του Ιστοτόπου, θα σας καλέσουμε εντός 24 ωρών, μεταξύ 09:00 π.μ. και 13:00 μ.μ., για τον καθορισμό του ραντεβού σας σε ημερομηνία που μας εξυπηρετεί αμφότερους. Διευκρινίζετε ρητώς ότι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας δεν ισοδυναμεί με διαδικτυακή κράτηση (online booking). Μπορείτε εναλλακτικά να τηλεφωνήσετε στον αριθμό που προβάλλεται στον Ιστότοπο για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας. Την ημέρα του ραντεβού, το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα αξιολογήσει την ακοή σας και λαμβάνοντας υπόψιν το ιστορικό σας, θα σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση και επιλογή ακουστικού, ανάλογα με τη φύση του ιατρικού προβλήματος και τις ανάγκες της ηλικίας, της αισθητικής, του προϋπολογισμού και του τρόπου ζωής σας. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε δωρεάν για 15 ημέρες τα ακουστικά της Εταιρείας μας που θα κατασκευάσουμε ειδικά για εσάς και τις ανάγκες σας.

8.5 Ο Ιστότοπος σας επιτρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία έχετε σχετικά με την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, είτε πριν είτε μετά τη δοκιμή, παραγγελία ή αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας μας, επιλέγοντας το πεδίο «καλέστε μας» του Ιστοτόπου, εφόσον εισέρχεστε σε αυτόν από το κινητό σας τηλέφωνο. Η Εταιρεία μας προσφέρει άλλωστε δωρεάν υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales services) και εφόρου ζωής, για όσο διάστημα εξακολουθείτε να φοράτε τα ακουστικά μας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση στη χρήση των ακουστικών βοηθημάτων για εσάς και τους οικείους σας. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να μας καλέσετε για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας ή να σας κατευθύνουμε σε σχέση με το πρόβλημά σας.

8.6 Παράλληλα, ο Ιστότοπος λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) μέσω του οποίου μπορείτε να παραγγείλετε/αγοράσετε συναφή με τα ακουστικά βαρηκοΐας υποστηρικτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα αναλώσιμα και προϊόντα καθαρισμού ακουστικών, συσκευές φόρτισης ακουστικών, ωτοασπίδες, ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές για άτομα με δυσκολίες ακοής κ.τ.λ. Τα προϊόντα μας ταξινομούνται ανά κατηγορίες και μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσω της επιλογής “shop” του Ιστοτόπου.

8.7 Οι τιμές των προϊόντων καθορίζονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Με την επιφύλαξη του νόμου, η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και οι μέθοδοι προώθησης των πωλήσεών της μέσω προσφορών ή/και εκπτώσεων, καθορίζονται αποκλειστικά από την ίδια και μπορεί να τις τροποποιεί οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση. Διευκρινίζεται ρητώς ότι εάν τυχόν γίνει αναπροσαρμογή στις τιμές των προϊόντων ενώ έχετε ήδη παραγγείλει κάποιο προϊόν, θα το παραλάβετε με την τιμή που ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας σας και δεν θα σας ζητηθεί η καταβολή περαιτέρω τιμήματος. Αν παρατηρήσετε ότι κάποιο προϊόν δεν αναγράφει τιμή ή αυτή εμφανίζεται να είναι μηδενική, επισημαίνεται ρητώς ότι πρόκειται για εσφαλμένη καταχώριση, η οποία δεν ισχύει και δεν μας δεσμεύει. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 211 1054444 προς υπόδειξη και διόρθωση του σφάλματος.

8.8 H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπο, αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ιδίως, φροντίζουμε να σας παρέχουμε πλήρεις, έγκυρες, ακριβείς, σαφείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν ολοκληρώσετε κάποια παραγγελία/αγορά (π.χ. ουσιώδη χαρακτηριστικά, διαθεσιμότητα, συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, κόστος παράδοσης -κατά περίπτωση- και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση, τις διευθετήσεις πληρωμής και παράδοσης, το δικαίωμα υπαναχώρησης κ.τ.λ.).

8.9 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς και δεν ευθύνεται ούτε δεσμεύεται από τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή άλλα λάθη που εμφιλοχωρούν στις παρεχόμενες από τον Ιστότοπο πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, τα οποία έλαβαν χώρα ακούσια ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώσει άμεσα, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Επιπλέον, επιφυλάσσεται ρητώς και δεν ευθύνεται ούτε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στον Ιστότοπο, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση για την έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

8.10 Προσφορές ή εκπτώσεις προϊόντων που εμφανίζονται κατά καιρούς στον Ιστότοπο, ισχύουν για το οριζόμενο κάθε φορά χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

8.11 Ο Ιστότοπος μπορεί να προσφέρει δωρεάν περιεχόμενο σε μορφή άρθρων, κειμένων, ψηφιακών εγχειριδίων (e-books) δικών μας, συνεργατών μας ή τρίτων, για την ενημέρωσή σας σε σχέση με τη βαρηκοΐα ανηλίκων, ενηλίκων και ηλικιωμένων, αντίστοιχα, και τα οφέλη της χρήσης ακουστικών βοηθημάτων στη ζωή και την καθημερινότητα των ασθενών και των οικείων τους. Αναγνωρίζετε ότι το εν λόγω περιεχόμενο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπεί στην παροχή ιατρικών ή συναφών υπηρεσιών ή συμβουλών σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

9. Πολιτική Παραγγελιών

9.1 Παραγγελίες υποβάλλονται είτε οποτεδήποτε μέσα από τον Ιστότοπο της Εταιρείας ή τηλεφωνικά στο 211 1054444, από Δευτέρα έως Παρασκευή , ώρες 8:30 π.μ. έως 16:30.

9.2 Η υποβολή παραγγελίας μέσα από τον Ιστότοπό μας αποτελεί πρόταση του πελάτη προς την Εταιρεία για σύναψη σύμβασης πώλησης, η οποία τελικώς καταρτίζεται αφού η πρόταση γίνει αποδεκτή από εμάς κατόπιν σχετικού ελέγχου (π.χ. περί της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος, της ορθότητα της τιμής του κ.τ.λ.).

9.3 Για να υποβάλετε μια παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου μας, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών, να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και να πατήσετε το πεδίο «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Κατόπιν ολοκλήρωσής της, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο αριθμός της παραγγελίας πληροφοριακό μήνυμα σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας.

9.4 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας αποστέλλουμε χωρίς καθυστέρηση αποδεικτικό παραλαβής της στο e-mail που μας έχετε δηλώσει, το οποίο αποτελεί δήλωση γνώσης από πλευράς μας για την υποβολή της παραγγελίας σας. Στην συνέχεια θα ελέγξουμε το απόθεμά μας και θα αποδεχτούμε ή όχι την παραγγελία σας με επόμενο email. Οποιοδήποτε τίμημα τυχόν καταβάλλετε με χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και προ της επιβεβαίωσης από πλευράς μας ότι είναι διαθέσιμο το προϊόν που επιλέξατε, αποτελεί προκαταβολή και όχι πληρωμή του αντιτίμου, το οποίο θα είναι καταβλητέο μόνο εφόσον αποδεχτούμε την παραγγελία σας, οπότε και θα συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση. Κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης, σας γνωστοποιούμε στο ίδιο ως άνω e-mail τα ουσιώδη στοιχεία της και τα στοιχεία παραλαβής ή τον αριθμό αποστολής της (tracking number), εκτός αν αυτός γνωστοποιηθεί αργότερα με σχετικό e-mail, με την παράδοση της παραγγελίας στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Η σύμβαση αυτή διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μετά την σύναψη της σύμβασης κατά τον ανωτέρο τρόπο, τα αγορασθέντα προϊόντα θα χρεώνονται/τιμολογούνται και θα πραγματοποιείται η αποστολή τους στον τόπο που έχετε δηλώσει, δυνάμει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της εταιρείας courier με την οποία συνεργαζόμαστε.

9.5 Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας ενός ή περισσότερων προϊόντων από αυτά που παραγγείλατε ή εάν η αναγραφόμενη στον Ιστότοπο τιμή τους δεν είναι ορθή λόγω τεχνικού, τυπογραφικού ή άλλου ακούσιου σφάλματος της Εταιρείας μας ή λόγω ανωτέρας βίας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν αντιληφθούμε ότι έχει μεσολαβήσει κάποιο λάθος από πλευράς σας κατά την υποβολή της παραγγελίας (π.χ. έχετε παραγγείλει υπερβολικά μεγάλο αριθμό προϊόντων κ.τ.λ.). Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η παραγγελία είτε θα ακυρώνεται είτε θα τροποποιείται αναλόγως της μεταξύ μας συνεννόησης και θα συνάπτεται σύμβαση πώλησης με βάση τις νέες εκατέρωθεν δηλώσεις βουλήσεως. Σε κάθε περίπτωση θα σας αποστέλλεται με e-mail επιβεβαίωση της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης με τα στοιχεία της παραγγελίας. Αν αντιθέτως η παραγγελία σας ακυρωθεί, τυχόν κατατεθειμένα χρηματικά ποσά θα επιστρέφονται στο λογαριασμό σας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τέλος, εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο για οποιονδήποτε λόγο για χρονικό διάστημα άνω των πέντε (5) ημερών από την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας σας, τότε το αίτημά σας ακυρώνεται αυτομάτως και θα πρέπει να αποστείλετε νέο αίτημα προς την Εταιρεία.

9.6 Μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή από το πεδίο «Παραγγελίες» του Ιστοτόπου, εφόσον διατηρείτε λογαριασμό στον Ιστότοπο, ή με την εισαγωγή του αριθμού αποστολής της (tracking number) στην ιστοσελίδα της εταιρείας courier με την οποία συνεργαζόμαστε.

10. Τρόποι Πληρωμής

10.1 Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους, είτε προσέλθετε για να παραλάβετε το προϊόν από το Κεντρικό Κατάστημα (Κέντρο Ακοής Συντάγματος) της Εταιρείας μας, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 34, ΤΚ 106 72, Αθήνα Αττικής, είτε ζητήσετε την αποστολή του στο χώρο σας.

  • Με τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επιτρέπεται η πληρωμή με όλες τις κάρτες (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Discover), εκτός από την Diners. Όλα τα στοιχεία της κάρτας σας αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια σε διακομιστή (server) της συνεργαζόμενης Τράπεζας Eurobank και όχι σε δικό μας server. Η Τράπεζα υιοθετεί εξελιγμένα πρότυπα ασφαλείας διαδικτυακών συναλλαγών, προστατεύοντας τα συναλλασσόμενα μέρη, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα κακόβουλων ενεργειών ή υποκλοπών δεδομένων και διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των συναλλαγών με την αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης απάτης στις πληρωμές με κάρτα.
  • Πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το Κεντρικό Κατάστημα (Κέντρο Ακοής Συντάγματος) της Εταιρείας μας, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 34, ΤΚ 106 72, Αθήνα Αττικής, ή με αντικαταβολή, όταν έρθει στο χώρο σας ο υπάλληλος της μεταφορικής εταιρείας για να σας παραδώσει το δέμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με μετρητά ή αντικαταβολή για αγορές άνω των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

10.2 Πριν την υποβολή της παραγγελίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τον κωδικό που τυχόν διαθέτετε από εκπτωτικά κουπόνια στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας παραγγελίας. Το ποσό της εκάστοτε έκπτωσης αφαιρείται από το ποσό του καταβλητέου τιμήματος.

10.3 Δεν μπορείτε να πληρώσετε το αντίτιμο σε δόσεις, παρά μόνο εφόσον κάνετε χρήση πιστωτικής κάρτας και πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση της.

11. Αποστολή και παράδοση/παραλαβή προϊόντων

11.1 Αποστολές προϊόντων πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και μόνο. Για την αποστολή των προϊόντων συνεργαζόμαστε με την εταιρεία courier ACS. Δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλη εταιρεία courier για την αποστολή των προϊόντων.

11.2 Οι αποστολές εντός Αττικής δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής για αγορές άνω των σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €). Για αγορές μέχρι και σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) ή αποστολές εκτός Αττικής, τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ανάλογα με τις χρεώσεις της εταιρείας courier με την οποία συνεργαζόμαστε και επιβαρύνουν τον πελάτη. Εάν διαμένετε σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, ενδέχεται να επιβληθεί επιπλέον χρέωση χιλιομετρικής απόστασης από την εταιρεία courier, για την οποία θα ενημερωθείτε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

11.3 Η αντικαταβολή έχει χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε ταχυδρομικού προμηθευτή μας.

11.4 Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τη 13:00 μ.μ. διεκπεραιώνονται από την Εταιρεία μας την ίδια εργάσιμη ημέρα. Όσες παραγγελίες υποβάλλονται μετά τη 13:00 μ.μ. διεκπεραιώνονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όσες παραγγελίες υποβάλλονται το Σάββατο ή την Κυριακή διεκπεραιώνονται την αμέσως επόμενη Δευτέρα. Τα προϊόντα παραδίδονται με την εταιρεία courier στη διεύθυνση αποστολής που έχει επιλέξει ο χρήστης. Μόλις η παραγγελία παραδοθεί στην εταιρεία courier, θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail με τον αριθμό αποστολής της (tracking number), ώστε με την εισαγωγή του στην ιστοσελίδα της εταιρείας courier να μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας. Ο αριθμός αποστολής είναι δυνατόν να σας γνωστοποιηθεί και με το e-mail επιβεβαίωσης της σύναψης της μεταξύ μας σύμβασης. Οι παραγγελίες εντός Αττικής, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα, αποστέλλονται και παραδίδονται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες. Οι παραγγελίες στην υπόλοιπη Ελλάδα αποστέλλονται και παραδίδονται σε 2-5 εργάσιμες ημέρες. Η ώρα παράδοσης δεν είναι συγκεκριμένη. 

11.5 Σημειώνεται επίσης ότι αποστολές και παραδόσεις δεν πραγματοποιούνται εντός του Σαββατοκύριακου και τις αργίες.

11.6 Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της παραγγελίας σας επιλέγοντας το πεδίο «Παραγγελίες» του λογαριασμού σας ή με την εισαγωγή του αριθμού αποστολής της (tracking number) στην ιστοσελίδα της εταιρείας courier.

11.7 Μπορείτε, τέλος, να ζητήσετε την παραλαβή του προϊόντος από το Κεντρικό Κατάστημα (Κέντρο Ακοής Συντάγματος) της Εταιρείας μας, στη διεύθυνση Ακαδημίας αρ. 34, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα Αττικής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής.

11.8 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και εντός του προβλεπόμενου στους παρόντες Όρους χρονικού πλαισίου παράδοση σε εσάς των αγορασθέντων προϊόντων. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι αυτό το χρονικό πλαίσιο θα τηρείται πάντοτε ή ότι τα προϊόντα θα αποστέλλονται και παραδίδονται χωρίς καθυστερήσεις και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για καθυστερήσεις που ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης της συνεργαζόμενης εταιρείας courier ή που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες, επιδημίες, αργίες, οργανωτικά ή προβλήματα διαχείρισης της εταιρείας courier κ.τ.λ.).

11.9 Για τηλεφωνικές παραγγελίες υπάρχει ομοίως η δυνατότητα παραλαβής του προϊόντος από το Κεντρικό Κατάστημα (Κέντρο Ακοής Συντάγματος) της Εταιρείας μας, στη διεύθυνση Ακαδημίας αρ. 34, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα Αττικής, ή αποστολής μέσω courier στον τόπο που θα υποδείξει ο πελάτης.

12. Πολιτική ακυρώσεων και επιστροφής χρημάτων, Πολιτική αλλαγών & Πολιτική εγγυήσεων

12.1 Για την παραγγελία/αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων από τον Ιστότοπο, ο πελάτης υποχρεούται πρώτα να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου.

12.2 Ακυρώσεις παραγγελιών – δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντος από την Εταιρεία, ήτοι μέσω του Ιστοτόπου ή τηλεφωνικά, είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας (αν έχετε ήδη πληρώσει), σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους:

(α) Πριν την παραλαβή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@akouson.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 211 1054444. Για την ακύρωση της παραγγελίας σας θα λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικό e-mail.

(β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος –  Μπορείτε να ασκήσετε το νόμιμο δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Δικαίωμα υπαναχώρησης έχουν μόνο οι πελάτες της Εταιρείας που θεωρούνται καταναλωτές, υπό την έννοια των διατάξεων του ν. 2251/1994. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται υπό τους ακόλουθους όρους:

– Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς παραλάβατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς παρέλαβε το προϊόν.

– Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης με μια ξεκάθαρη δήλωση, είτε τηλεφωνικά στο 211 1054444 είτε μέσω e-mail στο info@akouson.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 34, ΤΚ 106 72, Αθήνα Αττικής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το σκοπό αυτό το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (hyperlink). Στην περίπτωση που υποβάλετε τη δήλωση υπαναχώρησης μέσω e-mail, θα σας κοινοποιήσουμε αμελλητί ως απάντηση επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσής σας.

– Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να γνωστοποιήσετε/αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Εφόσον δεν τηρηθεί η σχετική προθεσμία, προϊόντα που επιστρέφονται δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται πίσω στον πελάτη.

– Τα προϊόντα πρέπει ομοίως να επιστραφούν στην Εταιρεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασής σας για υπαναχώρηση. Εφόσον δεν τηρηθεί η σχετική προθεσμία, προϊόντα που επιστρέφονται δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται πίσω στον πελάτη.

– Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που μας καταβάλατε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την σύμβαση πώλησης. Δικαιούμαστε να παρακρατήσουμε την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα και να βεβαιωθούμε κατόπιν σχετικού ελέγχου ότι είναι δεκτικά επιστροφής. Ο έλεγχος των προϊόντων θα πραγματοποιείται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση στον απολύτως αναγκαίο χρόνο μετά την επιστροφή τους από εσάς στην Εταιρεία. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχετε συμφωνήσει ρητώς σε κάτι διαφορετικό, σε κάθε όμως περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

– Στην περίπτωση υπαναχώρησης, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη ακόμη και αν δεν είχε επιβαρυνθεί με έξοδα αποστολής, στην περίπτωση που η παραγγελία του ξεπερνούσε τα σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) για αποστολές εντός Αττικής.

– Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τo παραστατικό αγοράς τους και τυχόν άλλα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. οδηγίες χρήσης κ.τ.λ.), να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (χωρίς φθορές, βλάβες η άλλες ζημίες) και στην αρχική συσκευασία τους, η οποία θα πρέπει να μην έχει καταστραφεί ούτε φθαρεί ή αλλοιωθεί πέραν του απολύτως αναγκαίου ορίου για το άνοιγμά της, και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί τα προϊόντα πέραν του απολύτως αναγκαίου ορίου για να ελεγχθούν καταλλήλως από εσάς κατά την παραλαβή τους. Στις περιπτώσεις που δεν τηρήσετε τους παραπάνω Όρους, χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

– Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει:

– για ωτοασπίδες, προϊόντα φροντίδας (καθαριστικά, φίλτρα κ.τ.λ.) και λοιπά συναφή προϊόντα, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας.

12.3 Αλλαγές προϊόντων

12.3.1 Για αγορές που πραγματοποιούνται από αυτόν τον Ιστότοπο ή τηλεφωνικά, σας δίνουμε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν, μέχρι του ύψους της αξίας που καταβάλατε ή με πρόσθετο τίμημα αν προκύψει διαφορά. Οι αλλαγές γίνονται με βάση τις τρέχουσες τιμές των προϊόντων. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων λόγω αλλαγής προϊόντων.

12.3.2 Επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του προς αλλαγή προϊόντος, εκτός αν αποδείξετε ότι δεν σας παραδόθηκε το προϊόν που παραγγείλατε. Τα έξοδα επιστροφής σας επιβαρύνουν ακόμη και αν δεν είχατε επιβαρυνθεί με έξοδα αποστολής, στην περίπτωση που η παραγγελία σας ξεπερνούσε τα σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) για αποστολές εντός Αττικής.

12.3.3 Τα προς αλλαγή προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς τους και από όλα τα έγγραφα με τα οποία παραδόθηκαν (π.χ. οδηγίες χρήσης κ.τ.λ.), να είναι σε άριστη κατάσταση (χωρίς φθορές, βλάβες η άλλες ζημίες), στην αρχική τους συσκευασία, η οποία θα πρέπει να μην έχει καταστραφεί ούτε φθαρεί ή αλλοιωθεί πέραν του απολύτως αναγκαίου ορίου για το άνοιγμά της, και να μην έχουν αποσφραγιστεί τα προϊόντα, εφόσον πρόκειται για προϊόντα σχετικά με την προστασία της υγείας και υγιεινής, ούτε να έχουν χρησιμοποιηθεί με κανέναν τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχτούμε την επιστροφή και αλλαγή του προϊόντος.

12.3.4 Το δικαίωμα αλλαγής δεν ισχύει για αγορές με τιμολόγιο.

12.4 Εγγυήσεις

12.4.1 Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα πωλούμενα από αυτήν προϊόντα λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους και ότι ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στον Ιστότοπο.

12.4.2 Για όλες τις ψηφιακές συσκευές (π.χ. κινητά και σταθερά τηλέφωνα, ξυπνητήρια κ.τ.λ.) που πωλούνται στον Ιστότοπο παρέχεται εμπορική εγγύηση ενός (1) έτους από τον κατασκευαστή τους, η οποία αφορά στην αντικατάσταση του προϊόντος. Τα ουσιώδη στοιχεία της εγγύησης αναγράφονται στον Ιστότοπο, πλάι στα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, ενώ το πλήρες περιεχόμενό της περιλαμβάνεται σε αντίστοιχο έντυπο που συνοδεύει τα προϊόντα και εμπεριέχεται στη συσκευασία τους.

12.4.3 Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τον Ιστότοπο έχουν πλήρη εγγύηση δύο (2) ετών, που αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία παραλαβής τους από το φυσικό κατάστημα ή από την ημερομηνία παράδοσής τους σε εσάς κατόπιν αποστολής τους στο χώρο σας. Πρόκειται για τη νόμιμη εγγύηση της Εταιρείας ως πωλήτριας, δηλαδή τις νόμιμες υποχρεώσεις που υπέχει απέναντί σας από τη σύμβαση πώλησης.

12.4.4 Εάν ζητήσετε την επισκευή των προϊόντων που παραλάβατε, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, τόσο η επισκευή όσο και η αντικατάσταση των προϊόντων θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του πελάτη.

12.4.5 Αν επιστρέψετε προϊόντα, θα πρέπει αυτά υποχρεωτικά να συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφά τους, να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και στην κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία του προσεκτικά για την αποφυγή πιθανών ζημιών κατά τη μεταφορά.

12.4.6 Στις ανωτέρω περιπτώσεις επωμιζόμαστε το κόστος επιστροφής μόνο εάν αποστείλετε τα προϊόντα με την εταιρεία courier που συνεργαζόμαστε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη εταιρεία, αναλαμβάνετε εσείς το εν λόγω κόστος. Επωμιζόμαστε επίσης το κόστος επαναποστολής σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης προϊόντος.

12.4.7 Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε συνεχώς τεχνικές υπηρεσίες για τη συντήρηση και επισκευή προϊόντων μας που αποτελούν διαρκή καταναλωτικά αγαθά, καθώς και για την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων αγαθών που απαιτούνται για τη χρήση αυτών σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση του αγαθού.

12.4.8 Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– φθορές, ζημίες ή βλάβες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του πελάτη, όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή έκθεσής του σε υγρασία, σε περίπτωση πτώσης, χτυπήματος ή σπασίματος του προϊόντος, μη εγκατάστασης από τον πελάτη των ενδεδειγμένων ενημερώσεων, χρήσης του προϊόντος κατά παράβαση των προδιαγραφών/οδηγιών του κατασκευαστή (πχ. βρέχεται ενώ δεν είναι αδιάβροχο) κ.τ.λ.

– φθορές, ζημίες ή βλάβες που οφείλονται σε συμβάντα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, ανωμαλίες στην παροχή δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεπικοινωνιών, βραχυκυκλώματα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.τ.λ.

– φθορές, ζημίες ή βλάβες που προκαλούνται από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή συστατικά που πλήττουν τον υπολογιστή ή τις λοιπές συσκευές του πελάτη.

– προϊόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο, εφόσον ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής υπό την έννοια του ν. 2251/1994.

– εάν ο αριθμός προϊόντος ή ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά γνωρίσματα/σήματα του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

13. Υποχρεώσεις Χρηστών

Αναγνωρίζετε ρητώς ότι έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις επιμέρους παρεχόμενες δυνατότητες, λειτουργίες, υπηρεσίες, επιλογές, περιεχόμενα και πληροφορίες του κατά τρόπο νόμιμο, θεμιτό, ηθικό και σε πλήρη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Ιδίως, απαγορεύεται ρητώς κατά τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του Ιστοτόπου να:

– παραβιάζετε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, των προμηθευτών της, των χρηστών του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τρίτου, μεταξύ άλλων τα δικαιώματα των ανωτέρω προσώπων στα σήματα και τα λοιπά διακριτικά τους γνωρίσματα, τα λογισμικά, τις βάσεις δεδομένων τους κ.τ.λ.,

– παραβιάζετε τα προσωπικά δεδομένα ή/και την ιδιωτική ζωή των υπαλλήλων και προμηθευτών της Εταιρείας, των χρηστών του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τρίτου,

– δημοσιεύετε στον Ιστότοπο ή προωθείτε στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο μέσω του Ιστοτόπου πληροφορίες ή περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, ψευδές, άσεμνο, ανήθικο, προσβλητικό, απειλητικό, εκφοβιστικό, εκβιαστικό, ενοχλητικό κ.τ.λ.,

– υποκινείτε οποιασδήποτε μορφής βία ή υποστηρίζετε, προωθείτε ή κατ’ άλλο τρόπο συμμετέχετε στην τέλεση οποιασδήποτε παράνομης πράξης, παράλειψης ή δραστηριότητας,

– προωθείτε τις διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής, μεταξύ άλλων λόγω φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας κ.τ.λ.,

– εγκαθιστάτε, μεταφορτώνετε, αποθηκεύετε ή με άλλο τρόπο αποστέλλετε ιούς ή άλλα επιβλαβή λογισμικά ή συστατικά που είναι δυνατόν να πλήξουν τον Ιστότοπο, τους διακομιστές, τις βάσεις δεδομένων, τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα δίκτυα και λογισμικά της Εταιρείας ή οποιουδήποτε χρήστη ή τρίτου κ.τ.λ.,

– παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς δικαίου σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου, του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών/λειτουργιών κ.τ.λ.

14. Ανήλικοι

Ο Ιστότοπος και οι παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων μέσω αυτού. Σχετικά με τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας που αφορούν ανήλικα πρόσωπα, η χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών του θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τους νόμιμους κηδεμόνες τους.

15. Εξωτερικές συνδέσεις

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”), μεταξύ των οποίων και υπερσυνδέσμους (“hyperlinks”), προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται αποκλειστικά από τρίτους. Το περιεχόμενο και η χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς σφάλματα, ιούς ή άλλα επιβλαβή λογισμικά ή συστατικά. Η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρεί ή να προσθέτει συνδέσμους στον Ιστότοπο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και να αλλάζει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή. Αναγνωρίζετε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε εμείς ή οι εκπρόσωποί μας για το περιεχόμενο των συνδέσμων που περιέχει ο Ιστότοπος, την πολιτική που ακολουθούν οι συνδεόμενοι δικτυακοί τόποι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν, ούτε για οποιασδήποτε φύσεως βλάβη ή ζημία υποστεί ο χρήστης που τους επισκέπτεται.

16. Απουσία εγγύησης

Ο Ιστότοπος παρέχεται «όπως είναι» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση. Ειδικότερα, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θα παρέχονται ανά πάσα στιγμή, χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία λαμβάνετε μέσω του Ιστοτόπου θα είναι έγκυρη, ακριβής ή επικαιροποιημένη. Μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Ιστότοπος δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια λογισμικά ή συστατικά.

17. Περιορισμός ευθύνης

17.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία ή βλάβη υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου, στη χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας από τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και οφείλονται στη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Ιστοτόπου.

17.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και κατά την απόλυτη κρίση της, την εμφάνιση, αισθητική, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, σε συμμόρφωση πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και προς εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της συμφερόντων και αναγκών, αλλά και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη μετάδοσή του στους χρήστες για οποιονδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε ρητώς ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστείτε λόγω της άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων μας.

18. Αποζημίωση από εσάς

Συμφωνείτε ότι, στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ευθύνεστε έναντι της Εταιρείας για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που θα προκληθεί ή θα σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς ή από την παραβίαση των παρόντων ή τροποποιημένων Όρων.

19. Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζουμε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.greekecommerce.gr/vivliothiki/kodikas-deontologias/

20. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω του Ιστοτόπου, μπορείτε να κινήσετε την διαδικασία ΕΕΔ μέσω της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

21. Λοιποί Όροι

21.1 Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντικαταστήσει τους άκυρους όρους με έγκυρους με παραπλήσιο, ει δυνατόν, περιεχόμενο.

21.2 Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της να τερματίσει ή διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της στο χρήστη και να απενεργοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα το λογαριασμό του ή να εμποδίσει με άλλον τρόπο την πρόσβαση ή/και χρήση του λογαριασμού του και εν γένει να του αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του Ιστοτόπου, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων ή των τροποποιημένων Όρων από το χρήστη.

22. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορές τυχόν προκύψουν από τη χρήση του Ιστοτόπου είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

23. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 211 1054444 ή στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση info@akouson.gr.

0
    0
    ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
    Το Καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο Κατάστημα