• 10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ -450€
  1. Γενικά

1.1 Η Εταιρεία
Είμαστε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο “akouson” (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»), η οποία έχει συσταθεί, λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 34, ΤΚ 106 72, με ΑΦΜ 997986418, αριθμό ΓΕΜΗ 008991401000, τηλ. 211 1054444 και e-mail: info@akouson.gr.

1.2 Ο Ιστότοπος
Η Εταιρεία κατέχει και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.akouson.gr (στο εξής ο «Ιστότοπος»). Όλες οι σχετικές αναφορές στον «Ιστότοπο» αφορούν αποκλειστικά την εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση.

2. Η Πολιτική Απορρήτου

Σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σας και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο N. 4624/2019, καθώς επίσης με τις αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») και των ευρωπαϊκών οργάνων και εποπτικών αρχών.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε θεσπίσει την παρούσα πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων (στο εξής η «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική»), με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου και όσων προβαίνουν σε παραγγελίες/αγορές από αυτόν τον Ιστότοπο (στο εξής οι «χρήστες», «πελάτες» ή «εσείς»), σχετικά με τη διενεργούμενη από την Εταιρεία επεξεργασία των δεδομένων τους.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται σε εσάς όταν χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τον Ιστότοπο, για παράδειγμα όταν δημιουργείτε ή διαχειρίζεστε το λογαριασμό σας ή πλοηγείστε στον Ιστότοπο, όταν συμπληρώνετε τις φόρμες ραντεβού, όταν παραγγέλνετε/αγοράζετε προϊόντα της Εταιρείας από τον Ιστότοπο,  όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μας και λαμβάνετε ενημερώσεις στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών μας, αλλά και όταν επικοινωνείτε μαζί μας για ζητήματα που αφορούν τον Ιστότοπο, την Εταιρεία, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της.

Με την Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομέvα σε αυτές τις περιπτώσεις, για ποιους σκοπούς διενεργούμε κάθε πράξη (ή σειρά πράξεων) επεξεργασίας που πραγματοποιούμε με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, και σε ποια νομική βάση στηρίζουμε την εν λόγω επεξεργασία (δηλαδή ποιος είναι ο νόμιμος λόγος που μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τον τρόπο και για το σκοπό που αναφέρουμε).

Πρέπει να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα Πολιτική, η οποία έχει γραφτεί με τον απλούστερο και σαφέστερο δυνατό τρόπο για να σας διευκολύνει στην κατανόηση, ώστε να αποφασίσετε ελεύθερα και συνειδητά αν επιθυμείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Εταιρεία για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.

Σας παρακαλούμε να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου, εν όλω ή εν μέρει, αν δεν διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική. Οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτόν και εν γένει χρήση του σημαίνει ότι έχετε ενημερωθεί από την παρούσα Πολιτική και ότι συμφωνείτε πλήρως και ανεπιφύλακτα με τους όρους της.

3. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») είναι η Εταιρεία, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται αναλυτικά στην αρχή της παρούσας. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας στο τηλ. 211 1054444 και στο e-mail: info@akouson.gr.

4. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και με ποιον τρόπο; Ποιοι είναι σκοποί και οι νομικές βάσεις επεξεργασίας;

4.1 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που είτε κοινοποιείτε οι ίδιοι απευθείας στην Εταιρεία μέσα από τον Ιστότοπο, ή συλλέγονται αυτοματοποιημένα κατά τη χρήση του Ιστοτόπου από πλευράς σας.

4.1.1 Δεδομένα που παρέχετε οι ίδιοι στην Εταιρεία

(α) Δεδομένα για τη δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό και όταν διαχειρίζεστε αυτόν στον Ιστότοπο, επεξεργαζόμαστε στοιχεία σύνδεσης και διαχείρισης λογαριασμού. Ειδικότερα, για την εγγραφή στον Ιστότοπο της Εταιρείας, καταχωρείτε μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, σας ζητάμε να καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (password) για την είσοδό σας σε αυτόν, ενώ από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε και άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη (username) σας, το ονοματεπώνυμό σας και τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής των προϊόντων που παραγγέλνετε. Επιπλέον, από το λογαριασμό αυτόν μπορείτε να παρακολουθήσετε τo ιστορικό και την εξέλιξη των παραγγελιών σας.

Σκοπός επεξεργασίας όλων αυτών των δεδομένων είναι η δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας, η επιβεβαίωση της εγγραφής σας, η ταυτοποίησή σας ως χρήστη, η διευκόλυνση και παρακολούθηση των παραγγελιών σας και η διαχείριση των πληρωμών σας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, που είναι οι Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου  τους οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα πριν από την εγγραφή σας στον Ιστότοπο με την δημιουργία λογαριασμού (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ).

Σκοπός επεξεργασίας των στοιχείων σύνδεσης είναι επίσης η διασφάλιση της σύννομης χρήσης και ασφαλούς λειτουργίας του Ιστοτόπου μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας να λαμβάνουμε επαρκή μέτρα ασφαλείας μεταξύ των οποίων η ταυτοποίησή σας κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο, ώστε να εξασφαλίσουμε την σύννομη χρήση και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου, την πρόληψη της διαδικτυακής απάτης και την ασφαλή πλοήγηση των χρηστών του (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ). Το έννομο αυτό συμφέρον μας, σταθμισμένο με το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σας, κρίνεται υπέρτερο.

(β) Δεδομένα για την ολοκλήρωση και διαχείριση των παραγγελιών/ αγορών σας και την εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση

Όταν παραγγέλνετε/αγοράζετε προϊόντα από τον Ιστότοπο, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας για ζητήματα σχετικά με την παραγγελία/αγορά που έχετε πραγματοποιήσει, συλλέγουμε στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) και επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail), καθώς και στοιχεία συναλλαγής (π.χ. το είδος προϊόντων, διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής κ.τ.λ.). Διευκρινίζεται ότι δεν συγκεντρώνουμε ούτε αποθηκεύουμε πληροφορίες πληρωμής (αριθμό κάρτας, όνομα κατόχου κάρτας, CVV κ.τ.λ.). Τις πληροφορίες αυτές παρέχετε απευθείας και αποκλειστικά στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής με τους οποίους συνεργαζόμαστε, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές τους για την προστασία των δεδομένων σας.

Σκοπός επεξεργασίας όλων αυτών των δεδομένων είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής με τη διαχείριση και διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και ειδικότερα, η επιβεβαίωση λήψης αυτών και η επιβεβαίωση σύναψης της σύμβασης πώλησης, η χρέωση, τιμολόγηση, αποστολή και παράδοση/παραλαβή των προϊόντων, η διαχείριση των πληρωμών σας, η επικοινωνία μαζί σας, η παρακολούθηση της παραγγελίας και η ενημέρωσή σας για την εξέλιξή της. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι α) η έννομη υποχρέωσή μας να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας και να σας ενημερώσουμε σε εύλογο χρόνο και σταθερό μέσο για την σύμβαση πώλησης από απόσταση (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ) και β) η εκτέλεση αυτής της  σύμβασης πώλησης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, συλλέγουμε και διατηρούμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με τη συναλλαγή (στοιχεία απόδειξης/τιμολογίου) για την εκπλήρωση των φορολογικών μας υποχρεώσεων και την απόδειξη των συναλλαγών μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας για την έκδοση παραστατικών και την τήρηση των φορολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ). Παράλληλα, διατηρούμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με τη συναλλαγή (π.χ. οικονομικά/φορολογικά στοιχεία κ.τ.λ.) για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από και εξ αφορμής της σύμβασης πώλησης. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας να υπερασπιζόμαστε τα συμβατικά και νόμιμα δικαιώματά μας και τη φήμη, την περιουσία και το εμπορικό μέλλον της Εταιρείας μας, καθώς επίσης και την ασφάλεια του Ιστοτόπου μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ). Το έννομο αυτό συμφέρον σταθμίζεται με το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σας και κρίνεται υπέρτερο.

Τέλος, επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω δεδομένα, αλλά και όσα επιπλέον μας κοινοποιείτε, για να σας εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας και μας υποβάλλετε αιτήματα σχετικά με την παραγγελία/αγορά σας (π.χ. ασκείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης και ζητάτε επιστροφή χρημάτων, διεκδικείτε τα δικαιώματά σας εκ της εγγύησης των αγαθών κ.τ.λ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των συμβατικών αλλά και νόμιμων υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης που συνάπτουμε μαζί σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β’ και γ’ ΓΚΠΔ).

Επισημαίνεται ρητώς ότι σε περίπτωση που καταχωρείτε στον Ιστότοπο προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου για σκοπούς αποστολής και παράδοσης των προϊόντων στο τρίτο αυτό πρόσωπο, αναγνωρίζετε ρητώς ότι έχετε πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και τη λήψη της έγκυρης συγκατάθεσής του για την κοινοποίηση στην Εταιρεία των προσωπικών του δεδομένων, για το σκοπό αποκλειστικά της αποστολής και παράδοσης των προϊόντων στο εν λόγω πρόσωπο, και αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της Εταιρείας.

(γ) Δεδομένα για εμπορική επικοινωνία (e-mail marketing)

Όταν αγοράζετε προϊόντα της Εταιρείας από τον Ιστότοπο, συλλέγουμε δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) και επικοινωνίας (e-mail) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail. Αυτά τα δεδομένα επικοινωνίας σας μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για να προωθήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας μας σε εσάς.

Σκοπός επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και η ενδυνάμωση της εταιρικής της φήμης. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι, σε κάθε περίπτωση το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας να προωθούμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας στους πελάτες μας. (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην λόγω επεξεργασία, πατώντας την επιλογή “unsubscribe” («απεγγραφή») που ενσωματώνεται σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Περαιτέρω, όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας με την καταχώριση του e-mail σας, την επιλογή (κλικ) στο σχετικό πεδίο και την επιβεβαίωση των στοιχείων σας στο πλαίσιο διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης (double opt-in), συλλέγουμε μόνο το e-mail αυτό και το όνομά σας (μόνο αν προκύπτει από το e-mail), για την αποστολή σε εσάς στο εν λόγω e-mail ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, μεταξύ άλλων, για τα νέα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις της Εταιρείας μας. Σκοπός επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και η ενδυνάμωση της εταιρικής της φήμης. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση που παρέχετε ενεργά μέσω της διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης (double opt-in) κατά τα ανωτέρω (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας (mailing list) μας, πατώντας την επιλογή “unsubscribe” («απεγγραφή») που περιέχεται σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

(δ) Δεδομένα για εξατομίκευση προβαλλόμενου περιεχομένου μέσω στοχευμένων διαφημίσεων

Όταν κατεβάζετε τα ψηφιακά εγχειρίδια (e-books) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο σχετικά με την παιδική βαρηκοΐα, τη βαρηκοΐα ενηλίκων ή τη βαρηκοΐα ηλικιωμένων, αντλούμε αυτήν την πληροφορία για να εξάγουμε συμπεράσματα για τα ενδιαφέροντά σας (δηλαδή για ποια ακουστικά ενδιαφέρεστε), και τη συνδυάζουμε με δεδομένα επικοινωνίας ή και ταυτοποίησης που έχουμε νομίμως συλλέξει από εσάς νωρίτερα, για την αποστολή στο e-mail σας ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων για τα νέα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις της Εταιρείας, εξατομικευμένων στα δικά σας ενδιαφέροντα. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με τρίτο πάροχο υπηρεσιών διαφήμισης (e-mail marketing). Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν αξιοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ, αλλά η εξατομίκευση λαμβάνει χώρα μετά από ανθρώπινη παρέμβαση των αρμοδίων υπαλλήλων του εμπορικού μας τμήματος.

Σκοπός επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και η ενδυνάμωση της εταιρικής της φήμης. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι, σε κάθε περίπτωση το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας να προωθούμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας στους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην λόγω επεξεργασία, πατώντας την επιλογή “unsubscribe” («απεγγραφή») που ενσωματώνεται σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

(ε) Δεδομένα για την υποβολή αιτημάτων ραντεβού

Όταν συμπληρώνετε τις φόρμες ραντεβού του Ιστοτόπου, καταχωρείτε στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) και επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail), το Κέντρο Ακοής που σας εξυπηρετεί να επισκεφθείτε (αν δεν θέλετε επίσκεψη κατ’ οίκον) και την επιθυμητή ημερομηνία του ραντεβού.

Σκοπός επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας και η ικανοποίηση του αιτήματός σας για ορισμό ραντεβού κατ’ οίκον ή σε κάποιο Κέντρο Ακοής μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου πριν τη σύναψη της σύμβασης πώλησης που θα καταρτίσουμε κατ’ ιδίαν, αλλά και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, που είναι οι Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου, τους οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα πριν την υποβολή του αιτήματος για ορισμό ραντεβού (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β’ εδ. α’ και β’ ΓΚΠΔ).

4.1.2 Δεδομένα που συλλέγονται αυτοματοποιημένα

(α) Τεχνικά δεδομένα

Κατά την πρόσβαση και πλοήγησή σας στον Ιστότοπο και την χρήση των διαφόρων πεδίων ή συνδέσμων που περιέχονται σε αυτόν ή στα e-mail που σας στέλνουμε, ορισμένες τεχνικής φύσεως πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από τον διακομιστή μας (server) και καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files). Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με την συσκευή, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, την σύνδεση δικτύου σας, τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address) κ.τ.λ. Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η εμφάνιση του Ιστοτόπου στον υπολογιστή του χρήστη. Περαιτέρω, αποθηκεύουμε τα παραπάνω δεδομένα για να διασφαλίσουμε την ορθή, σύννομη και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου και κατ’ επέκταση, την ασφαλή πλοήγησή σας και την ασφάλεια των διακινούμενων σε αυτόν πληροφοριών και δεδομένων, δηλαδή την διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητά τους και την προστασία τους από τυχαίες, παράνομες ή αθέμιτες πράξεις ή περιστατικά. Επιπλέον, συλλέγουμε τα ανωτέρω δεδομένα για να επαληθεύσουμε το περιεχόμενο και την προέλευση των αιτημάτων σας, μεταξύ άλλων της συγκατάθεσης ή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση αυτών των τεχνικών δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το έννομο συμφέρον μας να προβαίνουμε σε ενέργειες που διασφαλίζουν την προβολή και την ορθή λειτουργία, νομιμότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Ιστοτόπου μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).

(β) Δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση cookies

Κατά την πρόσβαση και πλοήγησή σας στον Ιστότοπο και την χρήση των διαφόρων πεδίων ή συνδέσμων που περιέχονται σε αυτόν ή στα e-mail που σας στέλνουμε, εγκαθιστούμε και αποθηκεύουμε cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες ιχνηλάτησης στον τερματικό εξοπλισμό σας, ενώ σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας στον Ιστότοπο αποκτάμε πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, με αυτόματο τρόπο και σύμφωνα με την Πολιτική μας για τα cookies (hyperlink). Μέσω των cookies και των συναφών τεχνολογιών ιχνηλάτησης, συλλέγουμε αναγνωριστικές πληροφορίες για την συσκευή, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, τη σύνδεση δικτύου σας, την IP διεύθυνση, τη ζώνη ώρας και πληροφορίες για την τοποθεσία σας, δημογραφικά δεδομένα, στατιστικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία μεταφερθήκατε στον Ιστότοπο ή στην οποία μεταβήκατε στη συνέχεια, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας (διάρκεια και συχνότητα που παρακολουθείτε ένα προϊόν, το είδος των προϊόντων που τοποθετείτε στο καλάθι σας και ακολούθως αγοράζετε ή δεν αγοράζετε κ.τ.λ.), ποιες σελίδες του Ιστοτόπου επισκέπτεστε ή δεν επισκέπτεστε και ποιες υπηρεσίες του χρησιμοποιείτε ή όχι, ποια newsletter ανοίγετε ή όχι κ.τ.λ.

(i) Συλλέγουμε δεδομένα cookies για την λειτουργία του Ιστοτόπου. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας να προβάλλεται, να λειτουργεί και να χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και νόμιμο τρόπο (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).

(ii) Συλλέγουμε δεδομένα cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση που παρέχετε ενεργά στην εγκατάσταση και χρήση των «cookies προτιμήσεων» (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ).

(iii) Συλλέγουμε δεδομένα cookies για τη βελτίωση του περιεχομένου, της παρουσίασης και της απόδοσης του Ιστοτόπου και της συνολικής εμπειρίας του χρήστη (user experience) κατά την πλοήγησή του σε αυτόν.

Πρόκειται για πληροφορίες σε μορφή στατιστικών στοιχείων κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών στον Ιστότοπο. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση που παρέχετε ενεργά στην εγκατάσταση και χρήση των «cookies επιδόσεων» (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ).

(iv) Συλλέγουμε δεδομένα cookies για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις της Εταιρείας σε τρίτα μέσα και ιστοσελίδες και συγκεκριμένα, στη μηχανή αναζήτησης της Google και στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram της Meta Platforms. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση που δίνετε, επιτρέποντας με θετική ενέργεια (κλικ) την εγκατάσταση και χρήση των «cookies διαφήμισης» (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική μας για τα cookies.

4.2 Ενδέχεται να διαβιβάσουμε σε τρίτα μέρη είτε δεδομένα που παρέχετε οικειοθελώς στην Εταιρεία μας, είτε δεδομένα που συλλέγονται αυτοματοποιημένα κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, για τη συμμόρφωσή μας με κάποιο αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών ή άλλων αρμόδιων αρχών. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών μας και το έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε βοήθεια στις αρχές επιβολής του νόμου για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλημάτων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ και στ’ ΓΚΠΔ). Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά σε τρίτα μέρη για τη διαφύλαξη και υπεράσπιση των συμβατικών και νόμιμων δικαιωμάτων μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας δια της δικαστικής οδού ή εξωδίκως (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Προμηθευτές που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πελατών μας για την παροχή των υπηρεσιών τους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και νέφους, πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, πάροχοι υπηρεσιών διαφήμισης, νομικοί σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών κ.τ.λ.). Όλοι οι προμηθευτές μας δεσμεύονται από ειδικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων σας.

(β) Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πελατών μας μόνο όταν είναι απαραίτητο (π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας κ.τ.λ.) και δεσμεύονται από ειδικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

(γ) Δημόσιες ή ανεξάρτητες αρχές, όπως η Εισαγγελία, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») κ.τ.λ., όταν αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση μας με κάποια νομική υποχρέωση ή για να ανταποκριθούμε σε κάποια νομική διαδικασία ή για την προστασία των αιτιολογημένων και νόμιμων συμφερόντων μας ή οποιουδήποτε τρίτου, όπως για την αποτροπή εγκλημάτων ή παράνομων πράξεων σε βάρος μας ή σε βάρος των χρηστών του Ιστοτόπου κ.τ.λ.

(δ) Τρίτοι συνεργάτες που τοποθετούν cookies. Ορισμένα cookies (ανάλυσης και διαφήμισης) τοποθετούνται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Αυτοί οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies και οι οποίες μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να αποτελούν προσωπικά δεδομένα (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies. Ιδίως, συνεργαζόμαστε με κοινωνικά δίκτυα (Meta Platforms) και μηχανές αναζήτησης (Google), μέσω των οποίων προβαίνουμε σε προωθητικές ενέργειες και προσεγγίζουμε νέους πιθανούς πελάτες. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε δεδομένα με αυτές τις εταιρείες για να παρακολουθούμε την απόδοση των διαφημίσεών μας ή για να προσεγγίσουμε νέο κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας κοινού και παρόμοιου κοινού, δείτε τις Πολιτικές Απορρήτου της Meta Platforms και Google.

6. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

6.1 Διατηρούμε τα δεδομένα σας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική, σεβόμενοι την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων.

6.2 Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό στον Ιστότοπο, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός και χρησιμοποιείται ή για 1 χρόνο από την τελευταία είσοδό σας σε αυτόν. Όταν αγοράζετε προϊόντα μας μέσω του Ιστοτόπου ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από τη σύμβαση πώλησης, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση αυτής της σύμβασης. Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι να ακυρώσετε την εγγραφή σας. Όταν συμπληρώνετε τις φόρμες ραντεβού του Ιστοτόπου, διατηρούμε τα δεδομένα σας έως ότου επικοινωνήσουμε μαζί σας και ολοκληρωθεί το ραντεβού μας, εκτός εάν ακολουθήσει σύναψη σύμβασης πώλησης μεταξύ μας, οπότε διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης. Τα αρχεία καταγραφής (log files) διαγράφονται σε ένα χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και την προάσπιση των έννομων συμφερόντων και νόμιμων και συμβατικών δικαιωμάτων μας.

6.3 Εάν ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας, διαγράφουμε όλα τα δεδομένα σας κατά τη διαγραφή του λογαριασμού αυτού, εκτός εάν: (α) πρέπει να τα διατηρήσουμε για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή να διατηρήσουμε αποδεικτικά στοιχεία για την εν λόγω συμμόρφωση, (β) υπάρχει νομική αξίωση ή ένδικη διαφορά και πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα έως ότου αυτή επιλυθεί, ή (γ) πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα για τα νόμιμα και αιτιολογημένα συμφέροντά μας ή οποιουδήποτε τρίτου, όπως για την πρόληψη της απάτης και την ασφάλεια των χρηστών του Ιστοτόπου.

7. Διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΟΧ – Μέτρα ασφαλείας

7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και κατά κανόνα δεν διαβιβάζονται εκτός αυτού. Ωστόσο, κάποια cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας (τρίτους παρόχους), οι οποίοι μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους και για λόγους αποτελεσματικότητας, ορισμένοι διακομιστές των συνεργατών μας ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Συνεπώς, πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση cookies ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΟΧ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται με επαρκείς εγγυήσεις και με απόλυτη ασφάλεια. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

7.2 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή με απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο και διατηρούμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς. Για το σκοπό αυτό, υιοθετούμε μέτρα τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας και να αποτρέψουμε τυχόν παράνομη, αθέμιτη, μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, αλλοίωση, φθορά, απώλεια, καταστροφή ή άλλη επεξεργασία, βασιζόμενοι στην κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους αυτά εκτίθενται.

8. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links), μεταξύ των οποίων και υπερσυνδέσμους (hyperlinks), κάνοντας κλικ στους οποίους θα οδηγηθείτε σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, στους οποίους δεν ασκούμε κανενός είδους έλεγχο. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι τα προσωπικά δεδομέvα σας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ούτε υποχρεούται σε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση οποιουδήποτε θιγόμενου προσώπου για τη ζημία ή βλάβη που τυχόν υποστεί εξαιτίας ή με αφορμή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούν οι συνδεόμενοι δικτυακοί τόποι.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομέvα σας;

9.1 Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομέvα. Γι’ αυτό το σκοπό, σας ενημερώνουμε ότι για όσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομέvα σας, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χωρίς χρέωση. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ενδέχεται να σας επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα:

 

(α) Πρόσβασης: δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για την επεξεργασία ή μη των δεδομένων σας από την Εταιρεία και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

(β) Διόρθωσης: δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, ενημέρωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι εσφαλμένα, ανακριβή ή ελλιπή.

(γ) Διαγραφής: δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα η Εταιρεία μπορεί να το ικανοποιήσει αν:

– Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία και δεν υφίσταται πλέον νόμιμος λόγος τήρησής τους,
– Ανακαλείτε τη δοθείσα συγκατάθεση ή αντιτίθεστε στην διενεργούμενη επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους του νόμου,
– Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία,
– Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση της Εταιρείας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ή
– Τα δεδομένα αφορούν παιδί.

(δ) Περιορισμού της επεξεργασίας: δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον:

– Η ακρίβειά τους αμφισβητείται, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,
– Τα δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων,
– Δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση ή
– Έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε και αναμένετε την επαλήθευσή του.

 (ε) Φορητότητας: δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας που έχετε παράσχει στην Εταιρεία σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάσετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, όταν νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση ή η εκτέλεση της σύμβασης και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

(στ) Εναντίωσης: δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν νομική βάση επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

(ζ) Ανάκλησης συγκατάθεσης: Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον και χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

9.2 Η Εταιρεία θα εξετάσει το αίτημά σας και θα απαντήσει εντός μηνός από την παραλαβή του ή, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων, θα σας ενημερώσει για την παράταση της προθεσμίας απάντησης για δύο (2) επιπλέον μήνες το ανώτερο.

9.3 Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, τηλεφωνικά στο 211 1054444 και με e-mail στη διεύθυνση info@akouson.gr.

9.4 Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από τη διενεργούμενη εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας ή από την απάντησή μας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ): Τηλέφωνο: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr και ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα, ΤΚ 115 23.

10. Ανήλικοι

Η Εταιρεία δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ανήλικο, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@akouson.gr.

11. Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση μας, με ή χωρίς προειδοποίηση, σε συμμόρφωση πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία ή όποτε το κρίνουμε απαραίτητο. Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα ισχύει η Πολιτική που είναι δημοσιευμένη τη στιγμή της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο. Κάθε φορά που τροποποιούμε την Πολιτική, αλλάζουμε την ημερομηνία της «τελευταίας ενημέρωσης» που εμφανίζεται στην αρχή της παρούσας.

12. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@akouson.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 4/4/2024

0
    0
    ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
    Το Καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο Κατάστημα