Εμβοές: Αντιμετώπιση και Λύσεις

Τι επιπτώσεις έχουν και πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς;

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν εμβοές μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή επιβάρυνση, ακόμα και ψυχικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος και ιδέες αυτοκτονίας. Ευτυχώς, οι περισσότεροι ασθενείς δεν επηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να επισκεφθείτε Ωτορινολαρυγγολόγο.

Ο ωτορινολαρυγγολόγος θα σας υποβάλει ερωτήματα για να προσδιορίσει τη φύση του προβλήματός σας και τα συνοδευτικά συμπτώματα. Αν τα συμπτώματά σας δείχνουν ότι μπορεί να έχετε προβλήματα που να προέρχονται από νοσήματα του αυτιού, της μύτης ή του λαιμού, του κεντρικού νευρικού συστήματος ή των μεγάλων αγγείων του τραχήλου, θα υποβληθείτε σε λεπτομερή εξέταση.

Θα σας γίνει κατά πάσα πιθανότητα ένα τονικό ακοόγραμμα και αναλόγως των αποτελεσμάτων, θα γίνει περαιτέρω έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό οι σπάνιες ειδικές αιτίες εμβοών μπορούν να διαγνωστούν και να παραπεμφθούν για κατάλληλη αντιμετώπιση.

Ο στόχος στην αντιμετώπιση των εμβοών είναι η ανακούφιση της διαταραχής του εγκεφαλικού στελέχους, η οποία προκαλείται από τους ήχους. Το εγκεφαλικό στέλεχος μπορεί να βοηθηθεί «να μάθει» ότι οι θόρυβοι αυτοί ή τα βουητά δεν είναι μια μορφή απειλής και τελικά μπορούν να παραβλέπονται (εγκλιματισμός), έτσι ώστε να μη φτάνουν να γίνονται συνειδητοί και να μην ενεργοποιούν το πρώιμο σύστημα συναγερμού. Σε πολλούς ασθενείς, μια προσεκτική εξέταση, οι κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις και μια καλά τεκμηριωμένη διάγνωση του τι συμβαίνει είναι αρκετά για να ξεκινήσουν τη διεργασία του εγκλιματισμού. Βέβαια, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εγκεφαλικού στελέχους και των ανώτερων εγκεφαλικών κέντρων είναι περίπλοκες και ελάχιστα κατανοητές. Άλλοι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, αναλόγως της βαρύτητας και του βαθμού ενόχλησης που επιφέρουν οι εμβοές πάνω στην προσωπικότητά τους.

Η αποκατάσταση της ακοής με κάποιο βοήθημα, συχνά βοηθά τον ασθενή να αντιπαρέλθει τις εμβοές, επιτρέποντας την αναρρύθμιση του ουδού ακοής του εγκεφάλου, έτσι ώστε οι εμβοές να μη γίνονται αντιληπτές. Σε κάποιες περιπτώσεις η αποκατάσταση της ακοής μπορεί να μην είναι άμεσα αποτελεσματική, το επίπεδο των εμβοών όμως πέφτει σημαντικά, οπότε οι εσωτερικοί ήχοι καθίστανται λιγότερο σημαντικοί σε σχέση με τους καινούργιους εξωτερικούς ήχους.

Οι περισσότερες μορφές ακουστικής αντιμετώπισης των εμβοών λειτουργούν πλέον με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η ένταση των εξωτερικών ήχων, ούτως ώστε να μειωθεί η σημασία των εσωτερικών, οπότε το εγκεφαλικό στέλεχος μαθαίνει να απωθεί τις εμβοές στο υπόβαθρο και εν συνεχεία να τις θεωρεί άνευ σημασίας. Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης είναι η χρήση δυνατών ήχων για την απομάκρυνση των εμβοών είναι γνωστή ως πλήρης απόκρυψη, αλλά αυτός δεν θεωρείται πλέον ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης, διότι όταν απομακρυνθεί η απόκρυψη, οι εμβοές μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν στο ίδιο επίπεδο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μέθοδος για την θεραπεία των εμβοών, παρά μόνο αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.