Προσωρινή Διακοπή της Χρήσης του Ακουστικού Βαρηκοΐας σε Περιπτώσεις Αιφνίδιας Κοχλιακής Δυσλειτουργίας

[blockquote author=””]Ιατρικό άρθρο του Νίκου Βράιλα 
Ακοοπροθετιστής H.A.D., Γενικός Διευθυντής των Ελληνικών Ακουστικών Κέντρων. Επίσημο μέλος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος
[/blockquote]

Θα ήθελα να αναφερθώ σε περιστατικά με νευροαισθητήριο βαρηκοΐα (μονόπλευρη ή αμφίπλευρη), όπου μετά από πολύμηνη αποτελεσματική χρήση του ακουστικού ο ασθενής παραπονέθηκε ότι το ακουστικό δεν αποδίδει πλέον το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Από την επαναξιολόγηση των ασθενών διαπιστώθηκε:

  1.   Υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο ακουστικό και το ανακατασκευάσαμε.
  2.   Βύσμα στον έξω ακουστικό πόρο το οποίο αφαιρέθηκε από τον ΩΡΛ ιατρό.
  3.   Επιβάρυνση της ακοομετρικής καμπύλης οπότε έγινε επαναρύθμιση στις νέες
    ακουστικές συνθήκες.
  4. Υπήρχαν στην περίπτωση με ή χωρίς μεταβολή της πρότερης ακουστικής καμπύλης, όπου η προσπάθεια ρύθμισης του ακουστικού δεν απέδωσε. Μετά από συνάντηση με τον ΩΡΛ ιατρό, πληροφορήθηκα ότι επρόκειτο για την περίπτωση κοχλιακού ύδρωπα με ακουστικά, την επιδείνωση του φαινομένου της ακουστικής εξίσωσης, τη σμίκρυνση του δυναμικού χώρου της ακοής και επομένως την ελάττωση της διακριτικής ικανότητας. Μετά από φαρμακευτική αγωγή που εφαρμόστηκε, ο ασθενής 1-3 μήνες μετά προσήλθε εκ νέου και η ρύθμιση του ακουστικού έλυσε το πρόβλημα του ασθενή. Σε ελάχιστα περιστατικά με μεγάλου βαθμού νευροαισθητήριο βαρηκοΐα και νησίδα ακοής στις χαμηλές συχνότητες, η ακοή δεν επανήλθε στα προηγούμενα επίπεδα, οπότε η σημαντική ελάττωση της διακριτικής ικανότητας της ομιλίας δεν επέτρεψε πλέον την αποτελεσματική χρήση του ακουστικού.

Με τα ανωτέρω θέλω να τονίσω πόσο σημαντική αξία έχει η συνεργασία Ακοοπροθετιστή και ΩΡΛ ιατρού για τη σωστή επίλυση των προβλημάτων των βαρήκοων ασθενών.