Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας

Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας

Μία περίπτωση βαρηκοΐας αγωγιμότητας μπορεί να προκληθεί απλά και μόνο από το κερί του αυτιού, εάν αυτό σπρωχτεί κατά λάθος πάνω στον τυμπανικό υμένα από μια μπατονέτα ή αν διογκωθεί όταν εισέρχεται νερό μέσα στο αυτί και το αποφράσσει. Αυτό μπορεί να αφαιρεθεί με προσεκτική αναρρόφηση από έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

Οι σοβαρές αιφνίδιες βλάβες τύπου αγωγιμότητας μπορούν επίσης να προκληθούν από τραύμα του τυμπανικού υμένα ή του μέσου ωτός, το οποίο μπορεί να προκληθεί από τραύμα σε κατάδυση ή από έκρηξη, οπότε ο τυμπανικός υμένας έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες. Αυτό συνήθως είναι εμφανές από το ιστορικό των γεγονότων και από την απλή εξέταση που καταδεικνύει τον κατεστραμμένο τυμπανικό υμένα. Η μέγιστη απώλεια ακοής που μπορεί να προκληθεί από μία τέτοια βλάβη είναι 40dB.

Τέλος, ένα άμεσο τραύμα στο κεφάλι, όπως εκείνο που μπορεί να προκληθεί σε ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί να διασπάσει την ακουστική άλυσσο. Η πιο συχνή θέση βλάβης είναι η σύνδεση άκμονα-αναβολέα (ακμονο-αναβολεϊκός σύνδεσμος). Όταν συμβεί κάτι τέτοιο προκαλείται πλήρης ασυνέχεια της αλύσσου και μια βλάβη αγωγιμότητας της τάξεως των 60dB.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται αξιόπιστο τονικό ακοόγραμμα, με σκοπό να αποκλειστεί τυχόν νευροαισθητήρια βλάβη από το τραύμα, γεγονός που αλλάζει τις πιθανότητες πλήρους ανάρρωσης.

 

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας