Ακουστικό Νευρίνωμα

Tο ακουστικό νευρίνωμα δεν είναι σύνηθες, μπορεί όμως να προκαλέσει πολύ σοβαρά για τον ασθενή προβλήματα, ακόμη κι έπειτα από θεραπεία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για καλοήθες ογκίδιο, με μη καρκινική αύξηση.

Το ακουστικό νευρίνωμα προκύπτει όταν τα κύτταρα που περιβάλλουν και μονώνουν τα νεύρα της ισορροπίας αρχίζουν να μεγαλώνουν, συμπιέζοντας έτσι τις γύρω δομές και επηρεάζοντας τη λειτουργία των νεύρων. Είναι σημαντική η έγκαιρη πρόγνωση, γιατί αν η αύξηση του όγκου ξεκινήσει μέσα στον έσω ακουστικό πόρο μπορεί να παρατηρηθούν ετερόπλευρες εμβοές, διαταραγμένη ακοή ή και απώλεια της ακοής. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψει και απώλεια ισορροπίας. Αν όμως ο όγκος ξεκινήσει πιο μέσα, μπορεί να μην υπάρξουν εμφανή συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να συμπιέζεται το εγκεφαλικό στέλεχος, οπότε και αναπτύσσεται αδεξιότητα των κινήσεων, αιμωδίες ή πόνοι του προσώπου, καθώς και διαταραχές του λόγου. Τελικά, η συμπίεση του εγκεφαλικού στελέχους περιορίζει τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και αυξάνεται η ενδοκρανιακή πίεση. Αυτό προκαλεί ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο, πυρετό, σοβαρή διαταραχή στις κινήσεις, θόλωση στην όραση και πτώση του επιπέδου συνείδησης, που πιθανώς οδηγούν σε επιληπτικές κρίσεις και θάνατο.

Γενικά τα ετερόπλευρα συμπτώματα που αφορούν την ακοή, πρέπει να διερευνηθούν εξονυχιστικά με μαγνητική τομογραφία, η οποία παρέχει ασφαλή και ακριβή διάγνωση των νεοπλασμάτων αυτών. Αν και συνήθως δεν αποτελεί επείγον περιστατικό θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση.