Τι είναι τα ακουστικά βαρηκοΐας και πως βοηθούν;

Αντιμετώπιση Βαρηκοϊας

Τι είναι τα ακουστικά βαρηκοΐας και πως βοηθούν;

Ακουστικό βαρηκοΐας είναι η ηλεκτρονική συσκευή η οποία τοποθετείται στο αυτί για να βοηθήσει το χρήστη να καλύψει το πρόβλημα της ακοής του. Αποτελείται από ένα μικρόφωνο, έναν ενισχυτή και ένα μεγάφωνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του είναι μια μπαταρία. Ο βασικός λόγος που οι υποψήφιοι χρήστες επιλέγουν αυτή τη λύση δεν είναι τόσο η μειωμένη ένταση που αντιλαμβάνονται τους ήχους αλλά πολύ περισσότερο η αδυναμία που έχουν στο κομμάτι της επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους καθώς δεν ακούνε καθαρά.

Η πιο απλή λειτουργία του ακουστικού είναι να αυξήσει την ένταση στο υπάρχον επίπεδο ακοής του χρήστη, κάτι που έκαναν και τα παλαιάς γενιάς ακουστικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι πιο δυνατοί όλοι οι ήχοι, ανεξαρτήτως αν ήταν θόρυβος ή ομιλία. Τα σύγχρονα πλέον ακουστικά, που συνεχώς βελτιώνονται διακρίνουν τους ήχους μεταξύ τους, δίνοντας ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Πέραν της επιλογής του κατάλληλου ακουστικού, βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της βαρηκοΐας παίζει και η κλινική κατάσταση του πάσχοντα.