ωτοσκλύρηνση

Ωτοσκλήρυνση

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που επηρεάζουν την ακουστική άλυσσο είναι η ωτοσκλήρυνση, η οποία δεν έχει γνωστή αιτιολογία και πλήττει συχνότερα τις γυναίκες, ενώ παράλληλα έχει την τάση να εμφανίζει πολλαπλά περιστατικά σε ένα γενεαλογικό δέντρο. Η κατάσταση αυτή προσβάλλει, παρουσιάζοντας συμπτώματα, τις περισσότερες φορές και στα δύο αυτιά.

Αυτό που συμβαίνει στην ωτοσκλήρυνση είναι ότι το οστό που περιβάλλει την ωοειδή θυρίδα, μέσα στην οποία ακουμπά η βάση του αναβολέα, αρχίζει να μεγαλώνει και να παχαίνει. Η βάση του αναβολέα στηρίζεται στην ωοειδή θυρίδα με μια λεπτή, ισχυρή ελαστική μεμβράνη που ονομάζεται δακτυλιοειδής σύνδεσμος. Όταν είναι φυσιολογική, αυτή η διάταξη επιτρέπει στα ηχητικά κύματα που συλλέγονται από τον τυμπανικό υμένα να μεταφέρονται ικανοποιητικά και αποτελεσματικά στα υγρά του έσω ωτός. Καθώς η υπερβολική αύξηση του νέου οστού προχωρά και εμπλέκεται ο δακτυλιοειδής σύνδεσμος, η κινητικότητα του αναβολέα μειώνεται και η ακοή αμβλύνεται. Η κατάσταση προχωρά βραδέως μέχρι που ο αναβολέας τελικά καθηλώνεται εντελώς. Η εγκυμοσύνη θεωρείται ότι επιταχύνει τη διεργασία της καθήλωσης του αναβολέα και έτσι η ακοή χειροτερεύει πιο γρήγορα κατά τους 9 αυτούς μήνες.

Οι ασθενείς αισθάνονται ότι ακούνε καλύτερα όταν υπάρχουν θόρυβοι σε σχέση με την ακοή που έχουν σε ησυχία και αυτό συμβαίνει μάλλον διότι οι θόρυβοι κάνουν τον αναβολέα να κινηθεί και επειδή οι άνθρωποι μιλούν δυνατότερα όταν έχει φασαρία.

 

ωτοσκλύρηνση