Αιφνίδια Βαρηκοϊα

Αιφνίδια Βαρηκοϊα

Η αιφνίδια εμφάνιση σοβαρής απώλειας ακοής, ή αλλιώς αιφνίδια βαρηκοΐα, αποτελεί σχεδόν πάντα μια δραματική εμπειρία. Τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικά αν είναι μονόπλευρη η απώλεια, καθώς ο εντοπισμός του ήχου και η ικανότητα ακοής όταν υπάρχει ήχος στο υπόβαθρο, όπως σε εστιατόρια, καθίστανται δυσχερή. Σε περίπτωση επιπρόσθετων εμβοών η δυσκολία του ασθενή να ακούει αυξάνεται. Η αιφνίδια απώλεια της ακοής και στα δύο αυτιά είναι σπάνια.

Ο συνήθης αποδεκτός ορισμός της αιφνίδιας βαρηκοΐας είναι απώλεια ακοής μεγαλύτερη των 30dB κατά μέσον όρο σε τρεις συχνότητες, η οποία παρουσιάζεται μέσα σε τρεις ημέρες. Οι αιτίες μιας τέτοιας βαρηκοΐας είναι:

  • Αγωγιμότητας
  • Νευροαισθητήρια
  • Μικτή βλάβη αγωγιμότητας και νευροαισθητήρια
  • Ψυχογενής